ช่วงโควิดระบาด พบว่ามีการทุจริตในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

          เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษภาคมปีพศ. 2563 ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังมีการรวบรวมหลักฐานและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในการสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของข้าราชการในจังหวัดแต่ละจังหวัดอยู่เนื่องจากว่าพบว่าหลายจังหวัดมากที่มีข้อพิรุธเกี่ยวกับเรื่องของการนำงบประมาณของรัฐบาลไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้ในเรื่องของราชการ

แต่พบว่ามีหลายจังหวัดมากที่ยอมซื้อสินค้าในราคาที่แพงทั้งที่มีสินค้าในราคาถูกให้เลือกซื้ออย่างเช่นการซื้อเครื่องวัดความร้อนหรือเครื่องวัดไข้แทนที่จะซื้อในราคาถูกที่มีการจำหน่ายแต่กลับเลือกสินค้าที่มีราคาแพงเข้ามาและบางจังหวัดนั้นเมื่อมีการทราบว่าตอนนี้กำลังมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตก็มีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้านั้นทันทีทำให้เกิดข้อพิรุธต่างๆว่าองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำลังมีการทำงานแบบทุจริตเงินที่ทางรัฐบาลส่งไปช่วยเหลือชาวบ้าน

ซึ่งเหตุการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ได้มีการพบข้อพิรุธจากการที่ชาวบ้านนั้นส่งเรื่องเข้ามาให้ตรวจสอบโดยตอนนี้พบว่ามีถึง 30 จังหวัดด้วยกันที่กำลังอยู่ในเรื่องของการสงสัยว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นในการสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยข้อพิรุธถูกนำมารวบรวมได้ประมาณ 16 ข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่ราคาสูงเกินจากมาตรฐานทั่วไป

การซื้อของโดยที่ไม่มีการหาข้อมูลก่อนว่าสินค้าชิ้นนั้นมีราคาถูกหรือแพงมากน้อยแค่ไหนและไม่ยอมที่จะเปรียบเทียบกับสินค้าร้านอื่นๆและบางที่ก็ยังมีวิธีการสั่งสินค้ามาแล้วแต่เอาของอื่นมาแทนที่หลังจากที่มีการสั่งสินค้าไปรวมถึงมีการซื้อของจากร้านค้าที่อื่นที่มีราคาสูงมากกว่าจะซื้อร้านค้าในจังหวัดของตนเองที่มีราคาถูกกว่าและขออนุมัติงบประมาณจากทางรัฐบาลเกินจากความเป็นจริงซึ่งสินค้าบางอย่างมีราคาแค่เพียงชิ้นละ 10 บาทแต่ว่าของบประมาณในการจัดซื้อถึงชิ้นละ 20 บาท

ดังนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจะได้มีการหาข้อมูลเพื่อจะทำการตรวจสอบว่ามีจังหวัดใดบ้างที่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐนั้นได้ทำการทุจริตดำเนินที่จะช่วยเหลือประชาชนไปทำการเก็บไว้เองโดยที่ไม่นำออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวของจังหวัดตราดที่มีการนำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุแต่ของข้างในนั้นไม่สมกับราคาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องลงเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน เจ้าหน้าที่ของพนักงานของรัฐ

 

สนับสนุนโดย  สูตร sagame