แก๊งวัยรุ่นปาระเบิดใส่กันแถวบริเวณซอยวัดละหารจังหวัดนนทบุรี

            เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายนปีพศ2563 ช่วงเว …