หากจะซื้อทุเรียนให้ระวังให้ดี ตอนนี้มีพ่อค้าหัวใส โกงตาชั่งแล้ว

                 ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังออกผลและ …