ผู้ปกครองข้องใจลูกเสียชีวิตจากการรักษาอาการปากแหว่ง 

   ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพ …